Израда стручног мишљења и урбан. техн. услова за изградњу градске пијаце и околног уређења у Гацку