Израда стручног мишљења и урбанистичко техн. услова за изградњу градске пијаце и околног уређења у Гацку – Посебна одлука о покретању поступка