Израда Изведбеног пројекта оборинске канализације у улици 18 ХЛПБ – дионица аутосервис „Точак“ – Скоков поток