Израда главног пројекта за претварање два пословна простора у двије ст. јединице