Израда главног пројекта “Реконструкција степеништа на тргу”