Израда елабората “Заштите мостова у Фојници (Гацко) и “Кровне конструкције на објекту свлачионица ФК Младост Гацко”