Изградња тротоара уз магистрални пут М20 од ст. 94+170,00 до ст. 94+780,00 “десно”