Изградња тротоара уз Магистрални пут М20 од ст. 94+170,00 до ст. 94 + 780 десно