Изградња приступног пута Ривина (крак Суботић-Жарковић)