Изградња прилазног пута у селу Изгори за засеок Оштриковац, МЗ Врба