Изградња Потпорног зида у улици Српских ратника код стамбеног објекта власника Шотра Бранке