Изградња и реконструкција ул. Алексе Јакшића са изградњом објеката са одводом