Хитна санација локалних путева у МЗ Степен, Автовац и Фојница (Равни)