Додатни радови на изградњи и реконструкцији улице Алексе Јакшића са изградњом објекта и одводњом