Девиперизација (ерадикација) на подручју општине Гацко у 2019. године на површини од 14.000,00 ʍ²