Детаљно испитивање финансијских извјештаја Општине Гацко на дан 31.12.2020.