Чишћење око изворишта и санација пута према изворишту “Вратло”