Чишћење локације на Чемерну до клизишта на дужини од 4.800 м