ОШ „Свети Сава“ Гацко

Назив: Основна школа „Свети Сава“ Гацко
Адреса: Стојана Ковачевића
Тел: 059/472-363, 059/472-586

Прва приватна школа у Гацку, тј. на Дражљеву отворена је 1867. године. Гатачке државне школе први пут се помињу двадесет година касније и то: Народна основна школа у Гацку и Народна основна школа у Наданићима.

Наредних година отворене су школе под Аустроугарском управом и то: у Самобору, Фојници, Автовцу, Кули, Брљеву, Јасенику, Изгорима и Врби. После 2. свј. рата, по мјесним заједницама Гацка отворено је 35 школа.

Назив „Српско-просвјетна школа Свети Савa српски просветитељ у Гацку“ потиче од 1906. год. све до 2. свј. рата. Дужи временски период школа је носила назив „Стојан Ковачевић“ Гацко.

1992. године школи је враћен ранији назив и уклоњена су сва стара обиљежја.

Данас на подручју општине Гацко постоје двије деветоразредне школе (Гацко, Автовац), и пет петоразредних школа (Фојница, Наданићи, Добреља, Дулићи и Брљево). Све остале подручне школе су престале са радом јер припадају брдско-планинском подручју гдје је пренаглашен проблем миграција.

Наставу у школској 2018/19. години похагало је 759 ученика распоређених у 43 одјељења. У односу на претходну годину, уписано је шест ученика мање. У настави је ангажовано 35 наставника предметне наставе, 27 наставника разредне наставе, 8 радника управе, стручних сарадника и помоћно техничког особља 21 радник. За три ученика који наставу похађају по прилагођеном наставном плану и програму обезбијеђена су три асистента. Настава је стручно заступљена из свих предмета.

Основна школа данас има двоструку слику: савремену централну школску зграду, и подручне школе у којима је у једној учионици смјештена читава школа.

Школа постиже запажене резултате у наставним и слободним активностима. Резултати са такмичења на свим нивоима су изузетни, као и они са тестирања знања ученика од стране Завода или Агенције за стандарде и оцјењивање.

Гатачко образовање има највеће заслуге што је Гацко у предратној Југославији, према броју становника, имало највећи број доктора наука и високо образованих културних јавних радника.