ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко

НАЗИВ: ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко
АДРЕСА: Видовданска бр. 26
ТЕЛ: 059/472-750

Јавна установа “Дјечији вртић” Гацко почела је са радом 1987. године под називом: “Радна организација за предшколско васпитање и образовање” Гацко.

Затворени простор грађевинског објекта вртића има 520 квадрата корисног простора. Отворени простор (двориште и игралиште) је накнадно ограђен и постављени су тобогани и остали реквизити примјерени узрасту дјеце, тако да испуњава услове за рад са дјецом на отвореном простору.
Од отварања вртића 1987. год. вртић није престајао са радом, иако је у току ратних дејстава радио са смањеним капацитетом.

Јавна установа “Дјечији вртић” Гацко је основана одлуком Скупштине Општине Гацко 1994. године.

Капацитет вртића је 120 дјеце распоређене у 4 групе.
Просторни распоред предшколске популације је 75℅ дјеце (65) из градске средине а 25℅ (22) дјеце из сеоске средине.

У Јавној установи “Дјечији вртић” запослено је 16 радника.