Komunalna policija – obavještenje

GRB_--OPSTINA

Komunalna policija opštine Gacko juče je počela kontrolisati odredbe Odluke o komunalnom redu vezano za progon stoke i sankcionisati svako kretanje stoke ulicama kojima je zabranjen progon, kretanje stoke bez pratnje goniča i napasanje iste na gradskom građevinskom zemljištu.

–  Zabranjen je progon stoke sledećim ulicama : Nemanjinom , Solunskih dobrovoljaca, 18.HLPB, Srpskih ratnika, Alekse Šantića i ulicama koje su u zoni zabrane držanja stoke;

–  Zabranjeno je držanje stoke u granicama RP Centar 1, Centar 2, Barica i Burak – Voćnjak, a u ostalim područjima grada dozvoljeno je držanje pod uslovom da su posebno izgrađeni objekti za smještaj stoke udaljeni najmanje 20 metara od stambeno poslovnih  objekata i saobraćajnica i da zadovoljavaju građevinsko – tehničke i higijensko sanitarne uslove;

–  Zabranjeno je držanje svinja i pernate živine u obuhvatu urbanističkog plana.

Vlasnici stoke koji drže stoku u zoni zabrane držanja , kao i vlasnici stoke koji su van zabranjenih dijelova  grada za držanje stoke a istu drže u podrumima stambenih objekata, dozidanim objektima uz stambene objekte i ne zadovoljavaju  uslove   o udaljenosti  dužni su istu ukloniti najdalje do 01.07.2012 godine .

Držanje svinja i pernate živine dozvoljeno je na rubnim dijelovima grada na rastojanju minimum 50 metara od najbližeg stambenog objekta i ista mora biti zatvorena.

 

Подијелите вијест