Закључак о прихватању Информацијe о броју незапослених лица по квалификационој структури