Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Информативно културни центар Гацко