Јавне набавке ЈП

 • Јавне набавке ЈП

 • План јавних набавки

    

  • Одлуке о покретању поступка

  • Одлуке о поништењу поступка

   • Одлуке о додјели уговора