Anketa o zadovoljstvu građana manifestacijom „Kulturno-sportsko ljeto Gacko 2021“

Poštovani,
Manifestacija "Kulturno-sportsko ljeto Gacko 2021", ove godine održana je prvi put u periodu od 19.juna do 19. avgusta, sa ciljem da obogati ljetnu kulturno-sportsku ponudu naše opštine.

Zbog unapređenja ljetnih sadržaj u budućem periodu, važno nam je Vaše mišljenje.

U vezi sa tim, molimo Vas da popunite narednu Anketu
(Napomena: Prethodno navedene su samo neke od organizovanih aktivnosti)