Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дан: 5. јуна 2020.

Одржана Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је oдржана Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству потпредсједника Косте Милићевића, секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

Због епидемиолошке ситуације, уз све мјере и препоруке, сједница је одржана у кино – сали Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко.

На почетку засиједања замјеник начелника општине Гацко, Радоица Антуновић, информисао је јавност о активностима Кризног штаба у протеклих два и по мјесеца.

Oдборници СО Гацко, Синиша Мандић и Деско Мастиловић обавијестили су Скупштину општине да су престали са политичким дјеловањем у оквиру Социјалистичке партије и да даљи политички рад настављају у Социјалистичкој партији Српске-СПС.

Са дневног реда су повучене три тачке и то једна због дораде, а двије због одсуства извјестиоца. Након усвојеног дневног реда од 20 тачака прихваћен је Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 28.02.2020. године.

Са 11 гласова за и 7 против, усвојен је Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину. Према ријечима начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драгана Паповића, планирана средства овим програмом у укупном износу од 140.341 КМ биће утрошена за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине. Да се овај план односи углавном на реконструкције и санације приступног пута на истом локалитету, без јасно дефинисане дионице које су предмет санације, била је једна од замјерки одборника СПС, Деска Мастиловића.

На дневном реду нашао се и План капиталних улагања за период од 2020 – 2022. године. Према ријечима замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, овај документ садржи капиталне пројекте од изузетне важности за локалну заједницу за период од три године, а који је подложан промјенама. Укупна средства за реализацију која су процијењена у износу од 8.820.036,45 КМ биће обезбијеђена из буџета општине, кредитних средстава, грантова и остало. Изградња спортске дворане, уређење трга Саве Владиславића, доградња водоводног система Придворица – Гацко, асфалтирање путева у МЗ Гацко, изградња Дома за збрињавање старих лица, само су неке од ставки које су се нашле у табеларном дијелу програма, који ће бити посебно објављен и доступан на нашем сајту. Услиједила је дискусија одборника опозиције. Једна од примједби одборника СНСД, Синише Шуковића односила се на то да је План требао бити повучен са засједања и усвојен када и буџет. Након гласања, План је подржало 10 одборника, док је против било њих 8.

Без дискусије, са 11 гласова за и 7 уздржаних, усвојени су Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину и Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора из 2019. године.

Са 12 гласова за и 6 уздржаних усвојен је Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко.

Са 10 гласова за, 6 против и 2 уздржана усвојен је и Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко у износу од 3.035.000,00 КМ. Кредитно задужење усмјериће се за кредитирање пројеката капиталних инвестиција из области грађења објеката и инфраструктуре у нашој општини.

Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић, дао је образложење Извјештаја о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину.

Укупна буџетска средства за период јануар – децембар 2019. године остварена су у износу 12.542.931,00 КМ, од чега су буџетски приходи укупно 11.362.599,00 КМ, примици од финансијске имовине 123.889,00 КМ, примици од нефинансијске имовине 3.780,00 КМ, остали примици 363.354,00 КМ, а расподјела суфицита из претходног периода остварена је у износу 689.309,00 КМ. Ребалансом буџета за 2019. планирана су средства у износу 13.115.090, 00 КМ. На бази пројектованих буџетских средстава Ребалансом буџета за 2019. годину планирана је буџетска потрошња у износу од 13.115.090,00 КМ, те реализација исте за протеклу годину износи 12.253.944,00 КМ. Извјештај је усвојен са 10 гласова за и 8 против.

Са 10 гласова за и 8 против, усвојен је Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину. Према ријечима Паповића, планом буџета и Програмом коришћења средстава концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката планирана је у износу од 5.000.000 КМ, а остварена је у износу од 5.246.559 КМ. Разлог веће концесије у односу на план је већа производња електричне енергије и редовна наплативост ових прихода. Средства од поврата пласираних кредита планирана су у износу од 120.000 КМ а исти су остварени у износу од 123.889 КМ. Како стоји у документу Програма, односно у Извршењу о реализацији, ова средства су намјенски утрошена за отплату ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције у износу од 1.134.428 КМ, издатке  по основу пореза на додатну вриједност са каматом (пројекат доградње водоводног система – нови водовод) у износу од 361.808 КМ, за реконструкцију локалних путева у мјесним заједницама те реконструкцију и асфалтирање градских улица у износу од 949.179 КМ. На издатке за набавку постројења и опреме, издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара утрошено је 16.436 КМ, и остале отплате (грантови социјална заштита и материјални трошкови) у износу од 2.908.597 КМ.

Након паузе од пола сата, скупштина је наставила рад са 13 одборника, док су остали оправдали своје одсуство. Без дискусије већином гласова усвојене су следеће тачке: Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2019. годину, Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2019. годину, те Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2019. годину.

На исти начин, већином гласова усвојени су и извјештаји јавних установа са програмима рада са финансијским планом за 2020. годину – Јавне установе Центар за социјални рад Гацко, Јавне установе Информативно културни центар Гацко, Јавне установе Културно – спортски центар Гацко и Јавне установе Туристичке организације општине Гацко.

Са 10 гласова за, 2 против и једним уздржаним гласом, прихваћена је Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. Паповић је обавијестио одборнике и јавност да су у протекла два дана из буџета општине Гацко исплаћени подстицаји за око 300 газдинстава у укупном износу од око 140.000,00 КМ, а према иницијативи начелника општине, једнократна помоћ ће бити исплаћена и осталим пољопривредним газдинствима која нису обухваћена овим подстицајима, а чији износ ће бити јасније дефинисан након Ребаланса буџета општине.

Једногласно је усвојена Одлука о додјела општинских признања. Повеља општине Гацко Васиљ Грђић, додјељује се ЈЗУ „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко, за посебан значај и допринос очувању здравља наших суграђана, нарочито за вријеме вируса Covid-19 и ФК „Младост“ Гацко, за 50 јубиларних година постојања и постигнуте спортске резултате.

За врхунске резултате у области спорта – стрељаштва и атлетике, Плакета Свете Тројице ове године биће уручена младим спортистима из наше општине, Ивану Слијепчевићу и Игору Зеленовићу.

Ријешена су два питања из области имовинско – правних односа.

Постављено је једно одборничко питање, након чега је завршено још једно скупштинско засједање.

Налаз за 58 студената негативан на вирус корона

За 58 студената из Гацка стигао је негативан налаз на вирус корона, потврђено је у Дому здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко. Један студент је накнадно тестиран и његов резултат се очекује, кажу у овој здравственој установи.

Под здравственим надзором у нашој општини је 35 особа, док су четири лица данас изашла из надзора.

Од почетка пандемије под здравственим надзором у Гацку је било 367 лица.

Општинске свечаности ове године биће обиљежене скромно и достојанствено

Због пандемије вируса корона, Дан општине Гацко, те Слава општине и Саборног храма, ове године биће обиљежене без традиционалних манифестација, уз поштовање свих мјера превенције. Према ријечима замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, средства која се издвајају за ове намјене, ребалансом буџета биће преусмјерена у различите врсте помоћи у вези са текућом ситуацијом. Како је истакао, ови датуми биће обиљежени скромно и достојанствено, уз одавање почасти страдалим устаницима и палим борцима.

Изостаће културно – умјетнички програм, а општинске награде и признања најбољим ученицима и спортистима који су ове године награђени Повељом „Васиљ Грђић“ и Плакетом „Свете Тројице“, уз пригодан пријем наредних дана биће уручене у кабинету начелника општине.

Званичних позива за крсну славу неће бити као ранијих година, потврдио је и предсједник Скупштине општине Гацко, Јован Ковачевић на јучерашњем скупштинском засједању. Како је рекао, сви ће вођени мјерама које су још увијек на снази процијенити на који начин ће учествовати у обиљежавању ових датума од значаја за општину.

Као што је раније већ протокол обиљежавања објављен на нашем сајту, поводом Дана општине Гацко, у суботу 06. јуна, у 10 часова код спомен обиљежја страдалим устаницима на Брљеву, биће служен парастос и положено цвијеће на споменик. У 19 часова у старој цркви Свете Тројице биће служено празнично вечерње богослужење.

У недељу 07. јуна, на Тројичиндан, када се прославља Слава општине Гацко и Саборног храма, у 8 часова почиње јутарње богослужење. У 9 часова у старој цркви Свете Тројице биће служена Света литургија, након чега слиједи славска литија а потом и ломљење крсног хљеба у порти старе цркве.

Обављено тестирање осам радника Удружења „Растимо заједно“ Гацко

Данас је у гатачком Дому здравља обављено тестирање осам радника Удружења дјеце са посебним потребама „Растимо заједно“ Гацко.

Тестиране су и четири особе, од чега су двије са температуром и двије које се спремају за болничко лијечење.

Укупан број позитивних у општини Гацко је 42, од чега је 11 лица излијечено, 30 опорављено, а једно лице је преминуло.

Број особа које су биле под здравственим надзором је 402, а тренутно се под надзором налази њих 35. Од почетка пандемије тестирано је 276 лица.