СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко: Конкурс за упис ученика за школску 2019/2020

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко расписује Конкурс за упис ученика у први разред средње школе, за школску 2019/2020. годину.

I    ГИМНАЗИЈА (општи смјер)

  • два одјељења…………………………………………………………………….. 56 ученика

II    СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

      СТРУКА: Машинство и обрада метала

      Занимање:

     Машински техничар за компјутерско конструисање – IV степен

  • једно одјељење………………………………………………………………….. 28 ученика

     Бравар – III степен

  • једно одјељење …………………………………………………………………. 26 ученика

Упис ученика обавља се у два уписна рока :

  1. У јунском року од 10.06. до 21.06.2019. године,
  2. У јулском року од 01.07. до 12.07.2019. године.

О условима конкурса, потребној документацији и осталим детаљима конкурса, можете прочитати у прилогу: