Одлуке

Icon
Одлука о извршењу буџета за 2017. годину
Icon
Одлука о утврђивању пореске стопе у 2017. години
Icon
Одлука о висини вриједности непокретности у 2017. години