Javne nabavke

Aktuelno

 • Javne nabavke JP

  • Plan javnih nabavki

   • Odluke o pokretanju postupka

   • Odluke o poništenju postupka

    • Odluke o dodjeli ugovora

    • Ugovori

    • Realizacija ugovora

     Arhiva

     • Javne nabavke JP

     • Plan javnih nabavki

        

      • Odluke o pokretanju postupka

      • Odluke o poništenju postupka

       • Odluke o dodjeli ugovora

       • Ugovori

       • Realizacija ugovora