Јавне набавке

Актуелно

  • Јавне набавке ЈП

    • План јавних набавки

      • Одлуке о покретању поступка

      • Одлуке о поништењу поступка

        • Одлуке о додјели уговора

        • Уговори

        • Реализација уговора

          Архива

          • Јавне набавке ЈП

          • План јавних набавки

               

            • Одлуке о покретању поступка

            • Одлуке о поништењу поступка

              • Одлуке о додјели уговора

              • Уговори

              • Реализација уговора